Man+womanПонякога ви се струва, че той е от друга планета – държи се странно, дори нелогично. Но за всичко си има обяснение!
Не пита за пътя, ако се загуби. Намирате се в непознат град. И не можете да намерите верния път, въпреки знаците или навигацията. Но мъжът ви предпочита да търси сам, вместо да задава въпроси на местните. Обяснението. Първо, по природа на мъжа е отредено да бъде лидер. Така че той носи отговорност за вашата безопасност, когато сте заедно.

Продължава тук…