have-long-term-relationship-300Всъщност в това няма нищо лошо. Често се случва хората да изпитват симпатии към предтавител на другия пол, въпреки че са с постоянен партньори и имат семейство. Но… Доколко привличането е просто интерес и кога става въпрос за нещо повече? Следващите няколко въпроса ще ви помогнат да разберете това.
Щастливи ли сте във връзката си?
Да: Успокойте се. Привличането, което изпитвате, е напълно човешко. Не трябва да се страхувате. Възползвайте се от него, за да пофлиртувате, все пак наближава пролетта!

Продължава тук..