woman1„Всеки е имал поне един ден в живота си, в който нищо не се е получавало така, както си го намислил. Моите напоследък зачестиха. Но уповавайки се на мъдростта, че това, което не ни убива, ни прави по-силни, аз стисках зъби. Усмихвах се напук на ужасните новини, които ме заливаха, ине спирах да вярвам, че ще настъпи светлина. И в един миг я съзрях!“

Продължава тук…