TS-kitchen-tableИ храната, и сексът имат една важна цел – да носят удоволствие. Е, пристъпвайте към дегустацията и не се ограничавайте с едно блюдо.

Молекулярна кухня. Този научен метод за приготвяне на храната, опиращ се на физико-химичните особености на съставките и тяхното взаимодействие е изключително актуален в момента. Като „молекулярен” можем да определим онзи секс, при който оценяваме привлекателността на партньора чрез обонянието и осезанието си, отколкото с очите.

Продължава тук…