Сбогом, любов…

Не съм те търсила. Ти просто се появи в живота ми като лъч светлина. Като лятна омара. Като ширнало се поле от цветя. Не съм те търсила, но ти дойде и сложи в краката ми цяла кошница с красиви слова. Беше толкова хубаво, толкова истинско, не мислех тогава, че може да стане лъжа.