Фредерик Шопен и Жорж Санд. Любовна зависимост или пълно себеотдаване?

Той бил млад, красив и гениален композитор. Тя носела без срам мъжки дрехи, пушела цигари и говорела с дрезгав глас – била скандална, еманципирана, но и много талантлива писателка. Срещата им родила една любов, продължила 14 години и помогнала на бял свят да се появят уникални музикални произведения. Но завършила с раздяла и смърт. Среща …