Ако на прага в дома ви или православен кръст – късметът никога няма да прехвърли извън къщата.

Винаги носете в себе си метална монета, за да печелите пари по-лесно.

Не оставяйте ножа на масата или забоден в хляба – ще изплашите щастието.

Когато купувате свещи в църквата, оставете и дарение.

На масата избягвайте да казвате лоши думи – храната поглъща отрицателното.

„Наричайте“ и мислете винаги с добри помисли.


Най-силното наричане за късмет

Прави се в петък. Седнете в леглото на изгрев слънце.

Затворете очи, представете си колко сте щастливи, намислете си желание. И се опитайте да си представите как привличате това, което искате. Кажете думите: „Желанието ми ще се сбъдне, защото е така заповядано.“ Повторете ги 9 пъти.

След 4 часа отидете на прага на къщата и прошепнете същите думи три пъти. Успехът ще дойде, както сте си го помислили.