Седем години от живота на Ева

От момента на раждането битието на всяка жена се променя на всеки седем години. Астролозите обясняват този странен факт с влиянието на тайнствената планета Сатурн. Психолозите – с естественото развитие на личността. Всеки един такъв цикъл завършва  със “съдбовна” година: седмата, 14-ата, 21-ата, 28-ата… Когато сте на 7 и на 14, родителите са тези, които …

Защо изневеряват жените?

Дори да има щастлив брак, жената понякога кръшва. Защо ли? Според американските психолози това се случва обикновено на петата година след като е казала „да“ на своя възлюбен.