freeГраницата между тези две чувства е толкова тънка. Идеални са онези отношения, които успяват да избегнат  първото, но не се лишават от второто.