Ново начало

Не е нужно да бъдем все заедно.
Не е нужно. Нека бъдем щастливи.
Не е нужно да отглеждаме ядове,
и омраза, ненужни обиди.

Ние имахме вече нашето „заедно“.
Може би е време за ново начало.
Потърси го, скъпи, за мен не бери грижи.
Ще поплача, а после ще тръгна.
Заслушана в нечия друга любовна песен…